Till innehåll på sidan

Skolsköterskor

Skolsköterskor

Skolsköterskor på Farsta Grundskola

Carina Sandin, Åk 7-9 och 4-9 gh
Legitimerad barnsjuksköterska
076-1234205
carina.bergdahl.sandin@edu.stockholm.se

 

Carina Pettersson, vikarie F-Åk 6
Legitimerad barnsjuksköterska
076-1234204

ejklart@edu.stockholm.se

 

Skolsköterske-mottagningarna är öppna Måndag-Fredag för inplanerade hälsobesök, spontan-besök och vaccinationer. Om ni som vårdnadshavare önskar träffa/ prata med oss, vänligen kontakta oss först per e-mail eller telefon för att avtala tid.

Skolsköterskans uppdrag består av förebyggande och hälsobefrämjande arbete samt att stödja elevernas utveckling mot att nå utbildningens mål. Skolsköterskan ingår i skolans elevhälsoteam och arbetar där tvärprofessionellt tillsammans med övriga yrkesgrupper utifrån sin medicinska kompetens.

Skolsköterskans arbete i skol-hälsan är en fortsättning av BVC:s arbete och inte en förlängning av Vårdcentralen. Om eleven skadar sig under skoltid hjälper skolsköterskan till i annat fall bör vårdnadshavare kontakta primärvården.

Under grundskoletiden erbjuds eleverna årsbundna hälsobesök samt vaccinationer enligt nationella riktlinjer. Dessa årsbundna besök genomförs under 6-års, åk 1, åk 2, åk 4, åk 6, åk 8 och när behov finns. Vaccinationer sker under 6-års, i åk 5 och i åk 8.

Skolsköterskans samt skolläkares yrkesprofession vilar på en stark sekretess där information om elev till övrig personal endast ges i samförstånd med elev och vårdnadshavare.

Skolläkare Barbro Fogström finns tillgänglig på skolan varje Tisdag och besök till skolläkare bokas via oss skolsköterskor.

Dela:
Kategorier: