Erbjudande hösten 2018: ABC gruppträffar för föräldrar

Få saker är viktigare än relationen med våra barn. Idag vet vi att starka band mellan barn och föräldrar är den bästa grunden för en harmonisk uppväxt till trygga och självständiga individer som vuxna.

Det är det ABC:s gruppträffar handlar om.

DET HÄR ÄR ABC – ALLA BARN I CENTRUM

ABC är gruppträffar för alla föräldrar till barn 3-12 år. Programmet har utvecklats på

uppdrag av Statens folkhälsoinstitut och syftar till att stärka relationen mellan barn

och föräldrar. Innehållet utgår från forskning kring föräldraskap och barns utveckling,

samt FN’s barnkonvention. ABC har utvärderats av Karolinska

Institutet. Resultaten visar att ABC har positiva effekter på upplevd föräldrakompetens

samt på föräldrars upplevelse av barns utveckling och hälsa.

I höst kommer skolans kuratorer, Alexandra Berglund och Lisa Engqvist, leda  ABC-gruppträffar på skolan. Träffarna kommer äga rum under oktober och november på kvällstid. Anmälan sker på www.plusportalen.se. Skriv gärna under ”övrig kommentar”  att ni hör till Farsta grundskola.

Ring eller maila om du undrar över något!

Alexandra.berglund@stockholm.se 076 1234 230

Lisa.engqvist@stockholm.se 076 1234 23

 

 

Dela:
Kategorier: