Rektorsbrev

Kära elever, bästa föräldrar

 

Det är bara några dagar kvar på läsåret och även om sommaren inte riktigt kommit igång än så känns det i luften att den är nära.
Det har hänt mycket i vår skola under året och mycket kommer hända under nästa läsår.
I januari genomförde vi en studieresa till Kenya där två elever ur årskurs nio deltog. De har sedan gått runt i klasserna och berättat vad de sett och upplevt. Vår insamling till nytt tak åt ett barnhem i Dandorra, Kenya inbringade ca 15000 kr och det kommer räcka för att det inte ska regna in på barnen där. Det är fantastiskt att våra elever visar ett så stort engagemang för barn så långt bort från oss.
I november startade också en flyktingförläggning här i Farsta och de flesta barnen där går i vår skola. Många av er föräldrar har kontaktat mig för att höra efter hur man skulle kunna hjälpa barnen där. Leksaker, varma kläder mm har vi därigenom kunnat ge till barnen på flyktingförläggningen. De flesta familjer där kommer från Syrien och vi har ju alla sett på nyheterna vilken farofylld resa de gjort för att ta sig till Sverige.

Vår skola växer så det knakar och till hösten öppnar vi ytterligare fyra sexårsgrupper. Förutom det så startar till hösten också de första musikklasserna i gamla Farsta gymnasium. De kommer att gå i provisoriska lokaler under höstterminen för att sedan flytta in i permanenta lokaler när den delen av skolan är färdigrenoverad. Jag hade hoppats kunna ge en tydlig tidplan för när våra elever sedan flyttar in i den nyrenoverade skolan men tyvärr har Sisab, som förvaltar lokalerna, inte kunnat ge en sådan. Min absoluta förhoppning är att när vi börjar höstterminen ska vi kunna ge besked om när vi påbörjar flytten av skolorna.

Precis som förra året har vi varit med i massmedia, lokaltidningen har gjort flera reportage om vår skola och bl a uppmärksammades en elev i årskurs nio då hon vann en stor poesitävling.

Vi nådde inte helt fram med den satsning på iPads som jag hade hoppats men framförallt i de lägre åldrarna är det nu ett vanligt arbetsredskap. Vi fortsätter under nästa läsår med vår satsning så att även de äldre eleverna kan få möjlighet att använda iPads.

Glädjande är att vi för tredje året i rad ser ut att höja meritvärdet för årskurs nio. Det ser också ut som om fler elever kommer in på nationellt program i gymnasiet. Betygen är inte satta ännu med det ser bra ut.

Skolavslutningen är onsdag 10 juni. Närmare information om tider har ni fått eller får av klasslärare och mentorer.

För de barn som är anmälda är fritidshemmet öppet under sommaren utom, vecka 29-31 då hela skolan är stängd.

För eleverna börjar sedan höstterminen onsdag den 19 augusti men till dess kommer ett helt sommarlov, förhoppningsvis med mycket sol och bad.

Jag vill avsluta med att tacka för ett trevligt, händelserikt läsår och önska alla en riktigt skön sommar.

Wolfgang Johansson, rektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: