Till innehåll på sidan

Kurator

Kuratorer

 

Vi kuratorer är en del av skolans elevhälsoteam, där vår primära roll är att sätta fokus på de psykosociala frågorna kring eleverna i syfte att öka skolmotivationen och trivseln på skolan. Vi står för de psykosociala insatserna på skolan och arbetar förebyggande samt hälsofrämjande i syfte att stötta elever på det sätt som behövs för att de ska må bra och nå kunskapsmålen. Vi kan ha individuella samtal med elever och ger även konsultation till lärare på skolan.

Vi har tystnadsplikt i samtal med elever, men om vi får veta något som gör oss mycket oroliga kan vi behöva prata med någon annan om det. Det kan handla om att kontakta vårdnadshavare och/eller att göra en orosanmälan till socialtjänsten.

För att våra elever ska få de bästa förutsättningarna att lyckas i skolan så samverkar vi med vårdnadshavare, lärare, skolledning och andra myndigheter utanför skolan som till exempel, Fritidsgård, BUP, stadsdelarna, socialtjänst, ungdomsmottagningen, svenska kyrkan, polis med flera.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss om ni har några frågor!

Lisa Engqvist (fk-åk 3)     telefon 076-1234234 mail: lisa.engqvist@edu.stockholm.se

Amaria Paulos (åk 4-6)     telefon 076-1234266 mail: amaria.paulos@edu.stockholm.se

Robin Glad (åk 7-9)     telefon 076-1234230 mail: robin.glad@edu.stockholm.se

 

 

 

 

 

 

Dela:
Kategorier: