Till innehåll på sidan

Information om fritidsklubb

När eleverna slutar i år 3 kan vårdnadshavarna ansöka om plats på fritidsklubb. Fritidsklubbsverksamheten startar då eleverna börjar i år 4 i augusti. Verksamheten är öppen mellan kl.13.30 - 17.00 varje dag och på loven mellan kl.09.00-17.00.
Avgiften för barn folkbokförda i Stockholm och som deltar i den öppna fritidsverksamheten i kommunal regi är fastställd av kommunfullmäktige till 800 kronor per termin. Avgiften inkluderar även måltider.

Elever som skall gå på fritidsklubben skall fylla i kontaktuppgifter på särskild blankett. Det är viktigt att säga upp platsen/mellanmål om inte plats önskas, detta görs på särskild blankett.

Följande personer arbetar på fritidsklubben:
Maria Lindström
Fredrik Johansson
Gunilla Björkman

Telefonnummer: 070-204 33 59

Med vänliga hälsningar Linda Sätterström
Bitr.rektor
Farsta grundskola

Dela: