Fritidshem

Fritidshemmen erbjuder eleverna olika aktiviteter på eftermiddagen. Vi har utvecklat verksamheten så att det finns en fritidshemsavdelning knuten till varje team. Det innebär att eleverna är i samma lokaler under hela dagen och har personal som är med både under skoldagen samt eftermiddagen.

På fritidshemmen erbjuds eleverna olika aktiviteter såsom idrott, skapande verksamhet och utelek. Vi använder oss även av våra lekparker i närområdet. Möjlighet finns också till fri lek.

Kontakt person, biträdande rektor,

johanna.jozic@stockholm.se             

Telefonnummer fritids:
0761-234241 F-klass
0761-234238 åk 1
0761-247125 åk 2
0761-247512 Åk 3

Fritidsklubben:
0761-234225
070-2043359

                                                        

 

                                                        

                                             

 

Dela:
Kategorier: