Till innehåll på sidan

Fritidshem

Fritids

Fritids

Fritidshemmen erbjuder eleverna olika aktiviteter på eftermiddagen.
Vi har utvecklat verksamheten så att det finns en fritidshemsavdelning knuten till varje årskursteam. Det innebär att eleverna är i samma lokaler under hela dagen och har personal som är med både under skoldagen samt eftermiddagen.

På fritidshemmen erbjuds eleverna olika aktiviteter såsom idrott, skapande verksamhet och utelek. Vi använder oss även av våra lekparker i närområdet. Möjlighet finns också till fri lek.  

Telefonnummer Fritidshem

Förskoleklass F Regnbågen 076-123 42 41

Årskurs 1 Diamanten 076-123 42 38

Årskurs 2 Safiren 076-123 42 39

Årskurs 3 Smaragden 076-123 42 58

Öppning/stängnings Fritids

Kl. 6.30-8.00 & 16.45-18.00
Telenr: 076/123 42 38

Telefonnummer Klubben
Klubben Juvelen          070-204 33 59
Klubben Noten            076- 123 42 25

                                           
 

Dela:
Kategorier: