Fritidshem

Fritids

Fritids

Fritidshemmen erbjuder eleverna olika aktiviteter på eftermiddagen.
Vi har utvecklat verksamheten så att det finns en fritidshemsavdelning knuten till varje årskursteam. Det innebär att eleverna är i samma lokaler under hela dagen och har personal som är med både under skoldagen samt eftermiddagen.

På fritidshemmen erbjuds eleverna olika aktiviteter såsom idrott, skapande verksamhet och utelek. Vi använder oss även av våra lekparker i närområdet. Möjlighet finns också till fri lek.  

Telefonnummer fritids

F-klass Regnbågen       076-1234238
Årskurs 1 Smaragden  076-1234239 
Årskurs 2 Diamanten   076-1234258 
Årskurs 3 Safiren          076-1234241

Telefonnummer Klubben
Klubben Juvelen          070-204 33 59
Klubben Noten            076- 123 42 25

       

 

                                                       

                                             

 

Dela:
Kategorier: