Fritidshem

Fritidshemmen erbjuder eleverna olika aktiviteter på eftermiddagen. Vi har utvecklat verksamheten så att det finns en fritidshemsavdelning knuten till varje team. Det innebär att eleverna är i samma lokaler under hela dagen och har personal som är med både under skoldagen samt eftermiddagen.

På fritidshemmen erbjuds eleverna olika aktiviteter såsom idrott, skapande verksamhet och utelek. Vi använder oss även av våra lekparker i närområdet. Möjlighet finns också till fri lek.

Kontakt person, biträdande rektor,

johanna.jozic@stockholm.se         

Fritidshemmet är stängt 11 juni 2018

Telefonnummer fritids:
0761-234241 F-klass Regnbågen
0761-234238 åk 1 Smaragden
08-508 34 239 åk 2 Diamanten
0761-247512 åk 3 Safiren

Fritidsklubben:
0761-234225
070-2043359

                                                       

 

                                                       

                                             

 

Dela:
Kategorier: