Fritidshem

Fritids

Fritidshemmen erbjuder eleverna olika aktiviteter på eftermiddagen.
Vi har utvecklat verksamheten så att det finns en fritidshemsavdelning knuten till varje årskursteam. Det innebär att eleverna är i samma lokaler under hela dagen och har personal som är med både under skoldagen samt eftermiddagen.

På fritidshemmen erbjuds eleverna olika aktiviteter såsom idrott, skapande verksamhet och utelek. Vi använder oss även av våra lekparker i närområdet. Möjlighet finns också till fri lek.  

Telefonnummer fritids
F-klass Regnbågen       0761-247512 
Årskurs 1 Smaragden   0761-234241
Årskurs 2 Diamanten    08-508 34 239 
Årskurs 3 Safiren          0761-234238 

Telefonnummer Klubben
Klubben Juvelen          070-204 33 59
Klubben Noten             076- 123 42 25

       

 

                                                       

                                             

 

Dela:
Kategorier: