Till innehåll på sidan

Förskoleklass

.

Förskoleklassen har numera ett eget kapitel i Läroplanen (Lgr11), förskoleklassen ska syfta till att stimulera elevernas allsidiga utveckling och lärande. Undervisningen ska innehålla

följande delar:

Språk och kommunikation; elever får lyssna till högläsning och samtala om det hörda. Eleverna får lära känna bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap. De får också skapa egna texter med bokstäver, ord och bilder. Alla elever möts upp utifrån sin egen nivå, de elever som redan kan läsa/skriva utmanas utifrån det

Skapande och estetiska uttrycksformer; eleverna får prova all typ av skapande, sy, väva, måla, teckna, arbeta med lera, klippa och konstruera.

Matematiska resonemang och uttrycksformer; eleverna får grunden för matematisk förståelse. Undervisningen utgår från elevernas vardag och från deras frågor. De får också prata matematik och göra det som har diskuterats.

Natur, teknik och samhälle: eleverna får lära sig hur de ska göra om de kommer vilse, både i skog och övrigt samhälle. De får lära sig grunderna i allemansrättens -rättigheter och skyldigheter. Eleverna får också undervisning i hur man kan återanvända och återvinna material. Vikten av att respektera och följa samhällets normer och regler ingår också i undervisningen.

Lekar fysiska aktiviteter och utevistelse Eleverna får delta i lekar av olika slag både styrda och fria lekar. Eleverna erbjuds dagligen uteaktiviteter på skolgården och i närliggande naturområden. Rörelseaktiviteter sker också inomhus i skolans rörelserum. Eleverna får grundläggande kunskaper om att kost, sömn och fysisk aktivitet påverkar hälsa och välbefinnande.

 

Fritidshemsverksamheten är nära kopplat till vår förskoleklass. Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan. Fritidshemmet ska erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

 

 

 

Kontakt biträdande rektor: heidi.nynas.nyman@edu.stockholm.se

Dela:
Kategorier: