Till innehåll på sidan

Farsta Grundskola- Adolf Fredriks musikklasser

Adolf Fredriks musikklasser i Farsta grundskola 2017/2018

Adolf Fredriks musikklasser i Farsta grundskola startade augusti 2015 och är Stockholm Stads satsning för att fler barn och ungdomar ska få möjlighet att gå i Adolf Fredriks musikklasser. Idag är det ca 240 musikaliskt utvalda elever som går musikklasser i Farsta grundskola åk 4-7

Adolf Fredriks musikklasser är en profilskola med inriktning körsång. Alla elever får en god utbildning i körsång och medverkar i en mängd olika konserter.

Vi ser sången som ett språk alla kan – i musicerandet kan vi mötas vi på lika villkor, oavsett ålder, kön och religion. Med musiken som språk och körsången som metod utbildar vi lyhörda världsmedborgare.

Vi har nya musik-och körsalar samt en stor konsertaula och en engagerad och kreativ personal. Musikklasserna kommer under några år att växa till två paralleller åk 4-9. Lokalerna är nyrenoverade och anpassade till grundskoleverksamhet och körprofil. Ämnet idrott och hälsa förläggs i Farstahallen som ligger i närheten av skolan. I området finns även stora naturområden och bad.

Närheten till Farsta Centrum gör att skolan är lätt att komma till via bussar, T-bana och Pendeltåg.

Färdighetsproven sker gemensamt med Adolf Fredriks musikklasser på Tegnérgatan 44-46,  Norrmalm. 60 elever i åk 4 och x antal elever till åk 5-8 erbjuds plats i Adolf Fredrik Farsta efter genomfört antagningsprov i januari 2018.

Rektor för Farsta grundskola Adolf Fredriks musikklasser är Cathrine Sahlsten och bitr rektor för musikklasserna är Sara Sjöblom 08-508 34 210.

Vanliga frågor
Är det någon skillnad på AF Farsta och AF Norrmalm?
Eleverna i Adolf Fredriks musikklasser i Farsta har samma timplan som eleverna Adolf Fredriks musikklasser, Norrmalm. Dvs extra många musiklektioner per vecka med profilinriktning Körsång.
Musiklärarna undervisar i Körsångsprofilen på hög musikalisk nivå i specialbyggda kör och musiksalar med god akustik.
Skolan har en egen konsertsal i Aulan som inrymmer ca 500 pers.

Kommer barnen att ha konserter?
AF Norrmalm och AF Farsta har gemensamma konserter och evenemang men också egna evenemang på respektive enhet.

Vilka är lärarna?
Lärarteamet kring eleverna är en mix av de som arbetat i AFs musikklasser tidigare och de som arbetar i Farsta grundskola samt nyrekryterade.

Vilka klasser kommer att finnas i skolan?
Det är totalt ca 900 elever på skolan, musikklasser åk 4-9 (240) samt Farsta grundskolas elever åk 0-9 (700).

Har du mer frågor ? kontakta
Sara Sjöblom 08-50834210
sara.sjoblom@stockholm.se

 

Finns det Fritidsklubb?

Fritidsklubben erbjuds elever under terminen.

Verksamheten öppnar vid skoldagen slut och stänger kl 17:00 varje dag.
Fritidsklubben är stängd under jul- och sommarlov.

Terminsavgiften är 800:- för boende i Stockholm Stad och inkluderar även mellanmål. För elever skrivna i andra kommuner betalas den taxa som gäller för resp kommun.
(Avgiften faktureras med 200:- per månad under sept-dec, samt febr-maj)

Det som skiljer en fritidsklubbsverksamhet från ett vanligt fritidshem är bl a tillsynsansvaret.
Elever får vistas ute på skolgården utan personal och det finns inte någon närvaroplikt eller eftersökning av elever som inte dyker upp till verksamheten.

Anmälan till fritidsklubben sker på särskild blankett som lämnas till expeditionen.

 

Dela:
Kategorier: