Till innehåll på sidan

Farsta Grundskola - Adolf Fredriks musikklasser

.

F- Framtid
A- Ansvar
R- Rörelse
S- Sång
T- Trygghet
A- Alla ska med

Skolledning, medarbetare, elever och vårdnadshavare – tillsammans ska vi skapa de bästa förutsättningarna för att nå de allra bästa resultaten.

Farsta grundskola är en grundskola som är inkluderande, en skola för alla och är noga med att alla ska kunna tillgodogöra sig utbildningen på lika villkor. Vi har höga förväntningar på våra elever och de på oss.

Vår vision:
Farsta grundskola Adolf Fredriks musikklasser är en skola som utmärker sig bland Stockholm stads skolor. I skolan kan alla elever lyckas kring lärandet och kunskapsuppdraget. Ingen elev eller grupp känner utanförskap. Skolan vill tillvaratar olikheter och göra dem till en tillgång på individ-grupp och organisationsnivå. Skolan strävar efter ett tydligt ledarskap i hela styrkedjan.

 
Skolfakta
Skolform: Förskoleklass, grundskola, fritidshem
Årskurser: F-9
Elevantal: 1014
Anställda: ca 158
Fullt integrerat fritidshem
HBTQ certifierad

Verksamhetsplan
I vår verksamhetsplan beskrivs våra mål och prioriterade områden.
För att öka måluppfyllelsen för Farsta Grundskola Adolf Fredriks musikklasser har vi följande fokusområden:
Fokus på trygghet och studiero samt med ett normkritiskt förhållningssätt hos alla medarbetare
Att ha fokus på alla elevers lärande och kunskapsutveckling vad det innebär med ledning och stimulans, extra anpassningar och stöd

Farsta grundskola har de bästa förutsättningar att nå de allra högsta resultaten. Eleverna är studiemotiverade och vårdnadshavarna är engagerade i sina barns skolgång. Engagerade medarbetare med intresse för utveckling.

Dela:
Kategorier: