Att söka till Adolf Fredriks musikklasser

Anmälan till Adolf Fredriks musikklassers antagningsprov inför läsåret 2018/2019 är nu stängd.

För dig som har missat att anmäla ditt barn finns möjligheten att stå i en återbudskö. Anmälan till återbudskön öppnar 15 december 2017 kl 13.00, och du når den via denna länk: anmälningsformulär. Att stå i återbudkö innebär tyvärr ingen garanti för att ditt barn får genomföra antagningsprovet.

 

Information om antagningsprovet till Adolf Fredriks musikklasser

Barnet anmäls till antagningsprov året innan det eventuellt blir aktuellt att börja. OBS! Det går inte att ställa barnet i kö, det är provresultatet som avgör om barnet erbjuds plats på skolan eller inte. Anmälan gäller i 1 år. Om man inte kommer in och vill söka igen måste anmälan förnyas och provet göras igen.

Antagningsproven genomförs 9/1-1/2 2018 och är uppdelade på 2 obligatoriska dagar.
Dag 1: Gruppgenomgång där de sökande förbereds på hur det enskilda provet dag 2 går till. Det är övningar i grupp utan bedömning. Genomgången tar ca 40 min. 
Dag 2: Individuellt prov då bedömning görs. Provet tar ca 12 min.

Individuella tider för antagningsprov skickas ut senast i december 2017 till dem som anmält sig mellan 9/9-11/11 2017. 

För att se hur antagningsproven går till; klicka på resp årskurs i listen till höger.

 

Besked om antagning 2018

Sökande till åk 4
Antagningsbesked till de som sökt åk 4 kommer att skickas ut via mail fr o m v 11 och vårdnadshavaren ska då tacka ja eller nej till erbjuden plats på bifogad svarsblankett.

Sökande åk 5-9
Ett begränsat antal av de som gjort antagningsprovet till åk 5-9 går vidare till ett teoriprov. Tider för detta skickas ut via mail i februari och provet skrivs i mars. Från april och framåt meddelas ev antagning, i den mån vakanser uppstår.

 

Adolf Fredriks musikklasser på två skolor

Sedan hösten 2015 finns Adolf Fredriks musikklasser på två skolor:

Adolf Fredriks musikklasser Norrmalm har årskurserna 4-9.
I årskurs 4 finns 180 platser, i åk 5-9 finns plats om vakanser uppstår.

Adolf Fredriks musikklasser Farsta kommer hösten 2018 att ha årskurserna 4-8.
I årskurs 4 finns 60 platser, i åk 5-8 finns plats om vakanser uppstår.

På sikt kommer skolan i Farsta att ha klasser i åk 4-9.

Vi rekommenderar att ni söker till båda skolorna. Om man bara har sökt en skola går det inte att i efterhand söka även den andra. Eftersom det är två olika skolenheter måste den sökande redan vid anmälningstillfället ställas i respektive skolas kö för att bli aktuell för antagning.

 

 

 

Dela: