Till innehåll på sidan

Att söka till Adolf Fredriks musikklasser

Anmälan till antagningsprovet 

Barnet anmäls till antagningsprov året innan det eventuellt blir aktuellt att börja. Anmälan för sökande till läsåret 2020/2021 är öppen 15 oktober-15 november 2019. Observera att det inte går att ställa barnet i kö, det är provresultatet som avgör om barnet erbjuds plats på skolan eller inte. 

Anmälan/provresultatet gäller i 1 år. Om man inte kommer in och vill söka igen måste både anmälan och provet göras på nytt. 

Antagningsprovets upplägg

Proven genomförs i januari och är uppdelade på 2 (eventuellt 3) dagar. Observera att alla dagar är obligatoriska. 

Dag 1 - gruppgenomgång
De sökande förbereds på hur det enskilda provet dag 2 går till. Det är övningar i grupp utan bedömning. Genomgången tar ca 45 min. 

Dag 2 - individuellt prov
Individuellt prov då bedömning görs. Provet tar ca 12 min. 2-5 personer lyssnar. 

Individuella tider för antagningsprov skickas ut i början av december till dem som anmält sig inom vår angivna anmälningsperiod. Proven genomförs på Västmannagatan 19 för alla sökande till Adolf Fredriks musikklasser (både Norrmalm och Farsta). 

Dag 3 (eventuellt) - teoriprov för sökande årskurs 5-9
För sökande till årskurs 5-9 kallas de med bäst resultat på sångprovet vidare till ett skriftligt teoriprov. Besked om kallelse till teoriprovet skickas ut i vecka 6. 

2019 genomförs teoriproven den 14 februari kl 15:00 på Västmannagatan. Det finns tyvärr inga möjligheter att genomföra teoriprovet vid något annat tillfälle. 

Så går antagningsproven till
För dig som söker till årskurs 4
För dig som söker till årskurs 5
För dig som söker till årskurs 6-9

Besked om antagning: Nytt för i år! - vi är med i Söka skola

Från och med 2019 är vi en del av Stockholms stads system Söka skola. Det innebär att antagningen sker via Stockholms stad. Du som har sökt till Adolf Fredriks musikklasser inom vår angivna anmälningsperiod kommer att se dina sökta skolor (av AF i Farsta och Af på Norrmalm) redan inlagda när du loggar in på Söka skola. 

Mellan den 15 januari och den 15 mars kan du logga in och se om ditt barn har blivit antaget eller inte. 

Adolf Fredriks musikklassers antagning baseras endast på poängen från antagningsprovet. 

Ditt barn kan ha fått en reservplats

I Stockholms stads system Söka skola meddelas endast om ditt barn har antagits till en ordinarie plats eller inte. Ditt barn kan alltså ha fått en reservplats även om det står "ej antagen". Vilken reservplats ditt barn i så fall har kan du ta reda på i april. Vi kommer att uppdatera här med mer information om hur du gör det. 

Reservlistan är giltig till och med den 31 december det år som barnet har gjort sitt antagningsprov. Vi antar elever från reservlistan om vakanser uppstår under hela höstterminen, men alltså inte under vårterminen. 

För sökande till årskurs 4

Det finns 180 ordinarie platser till årskurs 4 på AF Norrmalm, och 60 platser till årskurs 4 på AF i Farsta. Det brukar alltid vara några som tackar nej till sin erbjudna plats, varför vi har en reservlista för dem som genomfört antagningsprovet med godkänt resultat. Erbjudande om en reservplats hanteras via Stockholms stads tjänst Söka skola. 

För sökande årskurs 5-9

Det finns inga ordinarie platser i årskurs 5, 6, 8 och 9, utan reservplatser erbjuds om vakanser uppstår. Till årskurs 7 utökar AF på Norrmalm klasserna med 2 platser/klass varför det finns 12 ordinarie platser att söka till årskurs 7. Erbjudande om en reservplats i alla årskurser hanteras via Stockholms stads tjänst Söka skola. 

 

Adolf Fredriks musikklasser på två skolor
Sedan hösten 2015 finns Adolf Fredriks musikklasser på två skolor. 

  • Adolf Fredriks musikklasser Norrmalm har årskurserna 4-9. I årskurs 4 finns 180 platser. I årskurs 5-9 finns plats om vakanser uppstår. 
  • Adolf Fredriks musikklasser Farsta kommer hösten 2019 att ha årskurserna 4-9. I årskurs 4 finns 60 platser. I årskurs 5-9 finns plats om vakanser uppstår. 

Läs mer om Adolf Fredriks musikklasser i Farsta. 

Vi rekommenderar att ni söker till båda skolorna. Om man bara har sökt en skola går det går det inte att i efterhand söka även till den andra. Eftersom det är två olika skolenheter måste den sökande redan vid anmälningstillfället ställas i respektive skolas kö för att bli aktuell för antagning. 

Dela: