Skolsköterska

Skolhälsovården på Hästhagsskolan
Skolsköterska är Carina Bergdahl Sandin
Telefon: 076-12 47 467
E-post: carina.bergdahl.sandin@stockholm.se

Skolläkare Barbro Fogström.
Tid bokas genom skolsköterskan

Skolsköterskan finns på skolan :
Måndag 9.00-16.00
Tisdag   9.00-16.00
Onsdag 9.00-16.00
Torsdag 9.00-16.00
Fredag  9.00-16.00
Kan variera beroende på möten/utbildning.
Öppen mottagning måndag - fredag 10.00-11.00
Föräldrar kan ringa eller mejla om de vill boka tid, eller prata om sina barn.

Skolhälsovårdens främsta uppgift är att jobba förebyggande. Vi följer hälsoutvecklingen genom bl.a hälsokontroller såsom

·         Längd-viktkontroller
·         Vaccinering
·         Hälsosamtal

Skolhälsovården samarbetar  med bl.a
                                                                                                                                                
·         Barnläkarmottagningen
·         BUP
·         Logopeder
·         Sociala  myndigheter

Välkommen att höra av er om ni har några frågor.

Dela:
Kategorier: