Rektorsbrev

Jag heter Cathrine Sahlsten och tillträdde rektorsuppdraget för Farsta grundskola i augusti månad. Innan jag började arbeta i Farsta arbetade jag som rektor för en F-6 skola i Tyresö.
Jag ser det som ett stimulerande och spännande uppdrag att leda Farsta grundskola Adolf Fredriks musikklasser. Viktiga ledord i ledarskapet är tydlighet och struktur, fokus på värdegrundsarbetet och måluppfyllelse inom utbildningen. Det är viktigt att skolan ska vara trygg och trivsam för alla elever under alla dagar under skolåret. Det åstadkommer vi genom tydlighet kring lektionsstrukturer, tydliga förväntningar på elever och vad skolans personal har för uppdrag samt ett gott samarbete med er vårdnadshavare och andra instanser i samhället.

Farsta grundskola omfattar idag cirka 850 elever totalt och cirka 150 personal. Till hösten 2017 ska alla verksamheter ha flyttat in på Farstavägen i nyrenoverade skollokaler och skolgård.

Höstterminens start har haft en positiv inledning, de allra flesta utvecklingssamtalen har genomförts och individuella mål har upprättats för elevens lärande. Lärarna arbetar med att anpassa undervisningen och fokusera på kunskapskraven.

Jag vill verkligen framhålla att i alla verksamheter i alla skolhus pågår det mycket bra undervisning och lärande. Jag möter professionella lärare och fritidspersonal inom våra verksamheter. Det känns viktigt att lära känna verksamheten, elever och pedagoger och detta sker genom besök på lektioner och i möten med elever och vid skolornas möten och konferenser.

Det finns i två av skolhusen inbjudande biblioteksmiljö där bibliotekspedagog Annica Nilsson håller öppet för utlåning, har bokcirklar och bokprat i klasser.

I år fokuserar skolan på HBTQ, vilket innebär att alla personal kommer ha genomgått fem dagars utbildning i HBTQ- frågor. Det bidrar till en ökad kompetens hos vår personal. Utbildningen ska utmynna i en handlingsplan och förhoppningsvis att vi blir HBTQ-certifierade. Utöver det arbetar skolan med fokus på fritidshemsutveckling, kollegialt lärande inom lärargrupperna och att utbildningen för nyanlända kvalitetssäkras. 2

Information och kommunikation med vårdnadshavare är viktigt och det kommer fortsätta att utvecklas och ske genom rektorsbrev, information på hemsida samt strävan att skriftlig information sker i Skolwebben. Det föranleder att ni har ett ansvar att lägga in era mailadresser i skolwebben.

Inom idrottsämnet har friluftsdagar med orientering genomförts. I år har Puls- projektet för eleverna i årskurs 8 fortsatt. Vi är mycket glada för att eleverna vill delta och anta utmaningen, d.v.s. att träna med pulshöjande aktivitetet minst ett extra pass i veckan, forskningen lyfter fram att det kan bidra till bättre resultat inom alla skolämnen.

Det pågår också ett välutvecklat elevdemokratiarbete inom årskurs 7-9 i samarbete med Hökarängsskolan, Gubbängsskolan. Elevrepresentanterna har varit på utbildningsdagar tillsammans med grannskolorna.

I varje skolhus finns tillgång till elevhälsopersonal. Skolans elevhälsopersonal samarbetar med arbetslagen. I Elevhälsoteamen ingår specialpedagog, kurator, skolsköterska, skolpsykolog och skolans ledning. I skolans ledning ingår biträdande rektorer och administrativ chef. Ledningsgruppen har regelbundna möten och regelbundna möten med teamledarna.

Skolmåltider: En nyhet är att vi har matsedeln i appen: www.dinskolmat.se, samt att matsedeln läggs ut på hemsidan. Hoppas ni kommer uppskatta att vi använder appen. Vi tror att skolmåltiderna har stor betydelse för trivsel, därför har elever och personal fått besvara en skolmatsenkät. Enkäten är ett led i skolans systematiska kvalitetsarbete för att se hur elever och personal uppfattar skolmåltiden och dess miljö.

Skolhuset på Farstavägen, Farsta grundskola Adolf Fredriks musikklasser har idag sju klasser inom årskurs 4-6. Farsta grundskola är stolta och glada för att uppbyggnaden av Adolf Fredriks musiklasser pågår. Fram till läsåret 2019/2020 består profilklasserna inom körsång av 12 klasser d.v.s. ca 350 elever. Sara Sjöblom, biträdande rektor och profilansvarig för AF, har planerat och arbetar medvetet tillsammans med musiklärare/lärare i uppbyggnaden. Lördagen den 8/10 var alla i profilklasserna AF och de som söker till profiklasserna i åk 4 hösten 2017 inbjudna, det var ett välbesökt Öppet-Hus. Elever och personal hade tillsammans utformat ett trevligt program.

Planering av lokal och verksamheten inför 2017 sker, vi kommer informera regelbundet. Idag finns ett program för renovering av skollokalerna, skolgården och konstutsmyckning av skolan. Det pågår ett arbete kring trafiken kring skolan. 3

Med vänlig hälsning

Cathrine Sahlsten

Rektor

Viktiga datum:

31/10- 4/11 Läslov för eleverna, fritids öppet alla dagar utom 2/11

2/11 Fritids stängt

21/12 Höstterminens sista dag.

9/1 Fritids stängt

10/1 Vårterminens första dag

Dela:
Kategorier: