De har längtat efter skolan

Farsta grundskola tog emot cirka 100 nyanlända elever förra läsåret. Mottagandet har fungerat över förväntan tack vare en väl fungerande organisation på skolan, samt att alla personal brinner för att ge nyanlända elever en bra skolstart och en trygghet i tillvaron igen.

– Självfallet är det en stor utmaning att ta emot ett så stort antal nyanlända elever. Tack vare att Farsta grundskola har haft förberedelseklasser i snart 20 år har vi en väl fungerande organisation. Kunnig personal och ett flexibelt arbetssätt gör att vi också klarar en snabb övergång till undervisning i våra ordinarie klasser, säger rektor Wolfgang Johansson.

Inger Schwartz, förstelärare med inriktning mot nyanländas lärande tycker att hon har ett fantastiskt jobb:
– De nyanlända eleverna är i de flesta fall oerhört motiverade. De har längtat efter att få gå i skolan, och få en normal tillvaro igen. Hon berättar att studiemotivationen är hög och många jobbar väldigt hårt för att snabbt komma in i såväl språket och för att kunna tillgodogöra sig nya ämneskunskaper.

– Vi har en bra struktur för att så snabbt det går få nyanlända elever ut i vanliga klasser på skolan, säger Petter Carlsson, biträdande rektor.

Wolfgang Johansson lyfter även fram vikten av att skolan har ett tydligt fokus på lärande och att det är en skolmiljö:
– Det viktigaste är att vi kan normalisera de nyanlända elevernas tillvaro så mycket det bara går. Vi jobbar för att skolan ska fungera läkande för de elever som har traumatiska upplevelser bakom sig. Alla elever som kommer hit är lika mycket värda och ska få samma möjlighet till en trygg, bra och lärande skolmiljö. Det bygger hela vårt uppdrag på.

Text: Agneta Berghamre Heins

Foto: Marc Femenia

Läs hela artikeln i LÄRA Stockholm
 

 

Dela:
Kategorier: