Kurator

Jag heter Linda Sätterström och jobbar som Kurator på Farsta grundskola. Som skolkurator jobbar jag med psykosociala insatser som är riktade till enskilda eller grupper av elever samt förebyggande och hälsofrämjande insatser i syfte att skapa en lärandemiljö där alla elever ges förutsättningar att nå kunskapsmålen och utvecklas socialt och emotionellt.

Detta betyder att jag finns till för alla elever som går på Farsta grundskola, både Hästhagsskolan och Kvickenstorpsskolan. Mitt jobb är att stötta elever på det sätt som de behöver för att de ska må bra i skolan! Det kan innebära enskilda samtal, gruppsamtal i klasserna eller andra skräddarsydda lösningar. 

Jag har i mitt arbete en tystnadsplikt men även en anmälningsskyldighet. Det innebär att den information som kommer fram i mina samtal med elever stannar hos mig om vi inte kommer överens om något annat. Dock innebär det även att om jag får information om att en elev far illa så måste jag anmäla detta till berörd myndighet. För att våra elever ska få de bästa förutsättningarna att lyckas så samverkar jag med föräldrar, lärare, skolledning och andra myndigheter utanför skolan som till exempel, Fritidsgård, BUP, stadsdelarna, socialtjänst, ungdomsmottagningen, svenska kyrkan, polis med flera. 

Som kurator deltar jag i skolornas elevhälsoteam, där min roll är att sätta fokus på de psykosociala frågorna kring eleverna i syfte att öka skolmotivationen och resultaten i skolan. Jag har även möjlighet att ge konsultation, klassrumsobservationer och agera som ”bollplank” åt skolornas personal.

Varmt välkommen att ta kontakt med mig om ni har några frågor!

Ni kan nå mig på telefon nr: 08 508 47 111, 0761 24 71 11
eller mailadress: linda.satterstrom@stockholm.se

 

 

Dela:
Kategorier: