F-3
31/8 klockan 18.00-18.30
gemensam information i aula
18.30-19.30 klassvis i respektive klassrum

4-6
13/9 klockan 18.00-18.30
gemensam information i aulan
18.30-19.30 klassvis i respektive klassrum

7-9
6/9 klockan
18.00-18.30 gemensam information i aula
18.30- 19.30 klassvis i respektive klassrum

Föräldraråd 8/11 klockan 17.00-18,00