30/10 är Fritids stängt.

Föräldraråd 8/11 klockan 17.00-18,00