Att söka till Adolf Fredriks musikklasser

Vill du anmäla ditt barn till Adolf Fredriks musikklassers antagningsprov 2018?

Anmälan till antagningsprov i januari 2018 görs 9/9-11/11 2017.  

Anmälningsformulär

Barnet anmäls alltså till antagningsprov året innan det eventuellt blir aktuellt att börja. OBS! Det går inte att ställa barnet i kö, det är provresultatet som avgör om barnet erbjuds plats på skolan eller inte. Anmälan gäller i 1 år. Om man inte kommer in och vill söka igen måste anmälan förnyas och provet göras igen.

När anmälan är gjord skickas tider för antagningpsrov ut till de sökande via mail, senast i början av december.

Antagningsproven genomförs 9/1-1/2 2018 och är uppdelade på 2 obligatoriska dagar.
Dag 1: Gruppgenomgång där de sökande förbereds på hur det enskilda provet dag 2 går till. Det är övningar i grupp utan bedömning. Genomgången tar ca 40 min. 
Dag 2: Individuellt prov då bedömning görs. Provet tar ca 12 min.

För att se hur antagningsproven går till; klicka på resp årskurs i listen till höger.

 
Adolf Fredriks musikklasser på två skolor

Sedan hösten 2015 finns Adolf Fredriks musikklasser på två skolor:

Adolf Fredriks musikklasser Norrmalm har årskurserna 4-9.
I årskurs 4 finns 180 platser, i åk 5-9 finns plats om vakanser uppstår.

Adolf Fredriks musikklasser Farsta kommer hösten 2018 att ha årskurserna 4-8.
I årskurs 4 finns 60 platser, i åk 5-8 finns plats om vakanser uppstår.

På sikt kommer skolan i Farsta att ha klasser i åk 4-9.

Vi rekommenderar att ni söker till båda skolorna. Om man bara har sökt en skola går det inte att i efterhand söka även den andra. Eftersom det är två olika skolenheter måste den sökande redan vid anmälningstillfället ställas i respektive skolas kö för att bli aktuell för antagning.

Besked om antagning 2018

Sökande till åk 4
Antagningsbesked till de som sökt åk 4 kommer att skickas ut via mail fr o m v 11 och vårdnadshavaren ska då tacka ja eller nej till erbjuden plats på bifogad svarsblankett.

Sökande åk 5-9
Ett begränsat antal av de som gjort antagningsprovet till åk 5-9 går vidare till ett teoriprov. Tider för detta skickas ut via mail i februari och provet skrivs i mars. Från april och framåt meddelas ev antagning, i den mån vakanser uppstår.

 

 

 

Dela: