Att söka till Adolf Fredriks musikklasser

Besked om antagning 2017

Sökande till åk 4
Antagningsbesked till de som sökt åk 4 kommer att skickas ut via mail fr o m månd 27/2 och vårdnadshavaren ska då tacka ja eller nej till erbjuden plats på bifogad svarsblankett.

Sökande till åk 5-9
Ett begränsat antal av de som gjort antagningsprovet till åk 5-9 går vidare till ett teoriprov. Besked om detta skickas ut via mail kring den 15/2 och provet skrivs den 16 mars. Från april och framåt meddelas ev antagning, i den mån vakanser uppstår.

Byta mellan skolorna?
De två skolorna har gemensam profil-verksamhet men är två olika skolenheter, det går därför inte att byta mellan skolorna under läsåret eller mellan läsåren. 

 

Vill du anmäla ditt barn till Adolf Fredriks musikklassers antagningsprov 2018?

Anmälan till antagningsprov januari 2018 görs via anmälningsformulär som kommer att finnas på den här sidan under hösten 2017. Barnet anmäls till antagningsprov året innan det ev blir aktuellt att börja. OBS! Det går inte att ställa barnet i kö som till andra skolor, det är provresultatet som avgör om barnet erbjuds plats på skolan eller inte. Anmälan gäller 1 år, om man inte kommer in och vill söka igen måste anmälan förnyas och provet göras igen.

 

För att se hur antagningsproven går till; klicka på resp årskurs i listen till höger.

 

Adolf Fredriks musikklasser på två skolor

Sedan hösten 2015 finns Adolf Fredriks musikklasser på två skolor:

Adolf Fredriks musikklasser Norrmalm har årskurserna 4-9.
I årskurs 4 finns 180 platser, i åk 5-9 finns plats om vakanser uppstår.

Adolf Fredriks musikklasser Farsta kommer hösten 2017 att ha årskurserna 4-7.
I årskurs 4 finns 60 platser, i åk 5-7 finns plats om vakanser uppstår.

På sikt kommer skolan i Farsta att ha klasser i åk 4-9.

Vi rekommenderar att ni söker till båda skolorna; om man bara sökt en skola går det inte att i efterhand söka även den andra. Eftersom det är två olika skolenheter måste man stå i respektive skolas kö för att bli aktuell för antagning.

 

 

 

Dela: